BODUR KAYISI

 
 
       Dünya kayısı ticaretinin % 70 sofralık (yaş) %30 kuru olarak yapılmaktadır. Ülkemiz dünya yaş kayısı ihracatının % 3 ünü,kuru kayısının % 67 sini gerçekleştirmektedir.Özellikle Hacıhaliloğlu çeşidi Malatya’nın özel ekolojisi sebebiyle lokal  bir tür olup son yıllarda yaş kayısı piyasasına girmiş,Avrupa da aranan bir çeşit olmuştur.
     Bu güne kadar Malatya da kayısı üretimi kurutmaya dönük planlandığı için sofralık kayısı temininde zorluklarla karşılaşılmaktadır.
 
Bu proje bu konuda şu avantajları sağlayacaktır.
 
1- Bodur klon anaçlarla tahsis edilmiş bahçelerde yatırımın geriye dönüş süreci kısalacaktır.
2- Daha kaliteli,Albenisi yüksek sert dokulu istenilen kalibre ve standartta ürün elde edilecektir.
3- Bodur ağaçlardan hasat maliyetini düşürecek klasik ağaçlarda hasat sırasında meydana gelen hasarlar ve kalite kayıpları önlenecektir.
4- Birim alandan daha fazla ürün alınacaktır.
5- Etkin zirai mücadele, kolay bakım, seyreltme ve budama sağlanacaktır.
6- Anaçların hastalıklara dayanıklı olmaları sebebiyle organik tarıma daha daha uygun bahçe tahsis edilecektir.
7- Klon, bodur anaçla tahsis edilmiş Bahçeler ve bu bahçelerden elde edilen ürünler, son yıllarda daralan kuru kayısı dış pazarına karşı kaliteli sofralık kayısı arzını sağlayacak Malatya için yeni bir alternatif olacaktır.
8- Tarım Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü’ nün  ZKT-İK 3269-59 sayılı genelgesi ile (Proje ekinde ilgili yazının gerekçesi sebebiyle)  Malatya’ ya sert çekirdekli meyvelerin fidanının girişi yasaklanmıştır. İlimizde fidan sıkıntısı çekilmektedir. Ayrıca ihtiyaç sebebiyle kontrol ve yasa dışı fidan girişi olmaktadır. Bu proje bu genelgenin amacına katkıda bulunacaktır.
9- Bir halk seleksiyonu olduğu ifade edilebilecek olan Hacı Halil oğlu sadece Malatya iline lokalize olmuştur. Bu lokal tip ürünü projenin hedefi dünya genelinde sofralık yaş kayısı ticaretinde aranan bir ticari çeşit haline getirmektir.
 
 Kaynak :Hamit AKYÜZ
 
 

ANA SAYFA

cavedat@hotmail.com