www.hekimhan.com

2005 yılı Hekimhan ilçesi kısa istatistik bilgileri.

1-Sağlık Personeli yardımı ile yapılan doğumların” toplam doğuma oranı:

2005 yılında yüzde 92’dir.

2-Tam aşılılık oranı:

BCG ,         DBT-3              Kızamık    HBV-3          TT-2

55               102                     90          94           52

3-Sağlık merkezlerine başvuran ishalli vaka sayısı (5 yaş altı):

2005 yılında 5 yaş altı çocuklarda görülen ishali vaka sayısı 386’dır.

4-Düşük doğum ağırlıklı bebek oranı:

2005 yılında binde 7’dir.

5-Bebek ölüm hızı ve 5 yaş altı ölüm hızı:

2005 yılında bebek ölüm hızı binde 0, 5 yaş altı çocuk ölüm hızı binde 0’dur. 

6-Aile planlamasında etkili yöntem kullanım oranı:

2005 yılında aile planlamasında etkin yöntem kullanım oranı yüzde 24’dür.

7-İntihar hızı:

2005 yılı intihar hızı 0 kişidir. 

8-İyotlu tuz kullanımı oranı (hane olarak):

Bakanlık tarafından iyotsuz tuz kullanımı yasaklanmıştır. Kullanım oranı yüzde 100’dür.

9-Evsiz (barınacak yeri olmayan) insan oranı:

İlçemizde evsiz insan yoktur.

10-Temiz içme suyuna hiç ulaşmayan hane oranı:

 binde 0,92

11-Kanalizasyona hiç ulaşmayan hane oranı:

Yüzde 34

12-Aile-çocuk eğitimi programlarından yararlanan anne çocuk sayısı (0-6 yaş arası):

yoktur

13-Okul öncesi eğitimden yararlanan çocuk sayısı:

2005 eğitim ve öğretim yılında (36-72 ay grubu-Ana okulu/ana sınıfı) 96 dır.

14-İlk Öğretimde okullaşma oranı: Yüzde 99.9’dur.

15-Okur yazarlık oranı:

Yüzde 98’dir.

16-Meslek edindirme amaçlı yaygın eğitim programından yararlanan sayısı:   

2005 eğitim ve öğretim yılında Halk Eğitim Merkezinin açtığı kurslardan 448’i Kadın ve 282 ’si Erkek  olmak üzere toplam 730 kişi yararlanmıştır. Bilgisayar ofis programları, makine nakışı, biçki dikiş, kuaförlük kursları açıkmıştır.

17-Sivil toplum örgütleri sayısı ve üye sayısı (dernekler, vakıflar, sendikalar, meslek kuruluşları):

Dernek sayısı    21, memur sendikası sayısı ise 3 dür.

18-Yasal bildirim süresinden sonra nüfusa kayıt olan çocuk sayısı: 178 çocuk bildirim süresi içinde nüfusa kayıt olmamıştır.

19-İstismara uğramış çocuk sayısı (2828 sayılı kanun kriterlerine göre):

 3’dür.

20-Yetişkinlere ait ceza ve tutukevlerinde kalan tutuklu ve hükümlü çocuk sayısı:

yoktur.

21-Kişi ve mala karşı işlenen suçlarda mağdur-sanık sayısı:

Mağdur 167, sanık  233 kişidir.

22-Koruma ve bakım altında bulunan kişi sayısı (Çocuk, Yaşlı, Özürlü):

yoktur.

23-Koruma ve bakım için sırada bekleyen sayısı (Çocuk, Yaşlı, Özürlü):

 Sıra bekleyen özürlü, yaşlı ve çocuk bulunmamaktadır.

24-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından ve Yeşil Karttan yararlanan toplam ilçe nüfusuna oranı:

İlçede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından 2005 yılı itibariyle yararlananların sayısı 7324 kişi olup, ilçe nüfusuna oranı yüzde 21.6’dir.

 

Kaynak: Hekimhan Kaymakamlığı  web sayfası

www.hekimhan.com

www.hekimhanhaber.com