Ekonomik yapı   Nüfus yapısı   Ulaştırma durumu  Su yapısı Kooperatifçilik

 

 İDARİ DURUMU

  İlçede yerleşim durumu genellikle çok dağınıktır. İlçe merkeziyle kasabalara bağlı 30 mahalle ve 55 köy muhtarlığı ile bunlara bağlı 98 mezra ve oba bulunmaktadır. Nüfusun çok dağınık olmasının tarihi ve coğrafi nedenleri;

     Osmanlı Devleti zamanında Celali isyanlarının yağmacılarından kaçan halkın tenha ve korunaklı, barınaklı yerlerde yerleşmesi ve işlenebilen arazinin yüksek dağlar arasına serpilmiş olması son yıllarda kayısının önemli bir gelir kaynağını olması bu yolla geçimini sağlayan halkın bahçesinin başında yaşamaya sevk etmekte dağınık yerleşme giderek artmaktadır.

     Kırsal bölge halkının başlıca problemleri köy yollarının stabilizesiz oluşu, sulama ve içme suyu için yeterli kaynak bulunamayışı. Bu sorunların yakın gelecekte Devlet eli ile çözüme ulaşacağının inancını taşıyan halk şikayet ve isteklerini rahatlıkla idareye ulaştırmaktadır.

ANA SAYFA

www.hekimhan.com

www.hekimhan.org

www.hekimhanhaber.com

cavedat@Hotmail.com