www.hekimhan.com

 

ZİRAAT ODASI HACI PARMAKSIZ İLE SÖYLEŞİ 28.06.2006

 

Hekimhan Ekspres: Öncelikle Bizi Bu yoğun çalışma temposunda kabul ettiğiniz için

teşekkür ederiz.

            Hekimhan Ekspres: Odanızın Kuruluş amacı ve çalışmalarını anlatırmısınız.?     

            HACI PARMAKSIZ :Çiftimize, her türlü konuda yardımcı olup ,her yerde çiftçilerimizi en iyi şekilde temsil edip ,çitçilerimizin haklarını savunan Ziraat Odaları, meslek hizmetleri görmek, tarım sektörünün her alanının genel menfaatlere uygun olarak gelişmesine ve devletin tarımsal plan ve programlarının gerçekleşmesine yardımcı olmak, çiftçilerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslek faaliyetlerini kolaylaştırmak, tarımda iş, mesleki disiplin ve ahlaki ile birliğini korumak, çiftçilerin birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü, güveni sağlamak amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.

            Odamız kurulduğu 1 yıl içerisinde 5000 den fazla üyeye ulaşmıştır.Henüz 1 yıllık bir sürede bir çok tarım projeleri hazırladık.Bu projelerimizi zamanla hayata geçirmeyi için çalışıyoruz.

            Hekimhan Ekspres : Projelerinizden bahsedermisiniz

            HACI PARMAKSIZ :Evet projelerimizi çiftçilerimize daha iyi hizmet ve tarımsal alanda teknik olarak geliştirmek için hazırlamış bulunuyoruz.Bunlardan bazılarından bahsedecek olursak , Öncelikli olarak şu an odamızın gündeminde olan “Organik Tarım Eğitimi ve Teknik Tarım” projesi şu anda hazırlık aşamasındadır.Bu projeyle birlikte çiftçilerimize organik tarımı ,sertifikalı ürün yetiştiriciliği ve teknik tarım uygulamaları konusunda eğitim verilecektir.Henüz kesin olmayan ama önümüzdeki yıllarda hayata geçirmeyi düşündüğümüz bir projemiz daha var buda “Toprak tahlil ve analizi laboratuarı projesi” Bu projeyi şimdilik yüksek maliyeti nedeniyle ileriki yıllara ertelemiş bulunmaktayız. Odamız çiftçilerimizin hizmetine sunmak amacıyla  Mısır Slajlama makinesi ve yem kırma makinesi temin etmiştir.Bu makineler bu yıl üye çiftçilerimize ücretsiz olarak hizmet verecektir.Ayrıca birkaç ay içerisinde tarladan Taş toplama makinesi ve mibzer makineleri temin etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Hekimhan Ekspres: Başkanım Çiftçilerimiz Kayısının uğradığı don zararından nasıl yararlanacaklar.

HACI PARMAKSIZ :Çiftçilerimiz nisan ayında yaşanan don olayından sonra çok mağdur duruma düşmüşlerdir. Ziraat odası olarak gerekli makamlarla temasa geçerek , ilçemizde hasar tespit çalışmaları yaptırdık.Hasar tespit çalışmalarını ilçe tarım müdürlüğü heyeti yaptı.Mevcut olan 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkındaki Kanununun yapısı çiftçilerimize yapılabilecek yardımları belirleyici unsurdur.Bu kanunla birlikte çiftçilerin doğal afetten gördüğü zarar ancak mal varlığının %40 nı etkiliyorsa bu çiftçi yardım alabilecek.Bu yasaya göre çiftçilerin traktör , inek ve ahır malvarlıkları hesaplama cetveline ekleniyor.Eklendiği zamanda bir çok çiftimiz ne yazık ki bu kanun nedeniyle afet yardımından menfaat edemiyor.Mayıs ayında yapılan hasar tespit çalışmalarının raporlarını incelediğimizde durumun çok kötü nerdeyse kimsenin yardım alamayacağını gördük.Bu raporlara itiraz ederek yeniden hesaplanmasını istedik.Yardım alacak çiftinin sayısını biraz daha artırdık.Önceki raporlarda bir çok yanlışa rastladık , örneğin ineği olmayana inek yazılmış , traktörü olmayana traktör yazılmış, bunlar gibi hatalar , ve birçok çiftçinin adı da listede yoktu.Bu afet yardımının yapılması için bir yazı geldi odamıza yazıda , yardım alacak çiftçilerin sosyal güvenlik kurumlarından menfaat edip etmediği (emekli-çalışan) araştırılarak bu kurumlardan menfaat edenlerin yardım kapsamı dışında bırakılması yazıyordu.Ben bu yazıyı tepkiyle karşıladım ve halen imzalamadım.Çünkü ilçemiz çiftçimizin %80 ni emekli ve çalışanlardan oluşuyor.Böylelikle afetten kimse yardım alamayacak duruma geliyordu.Bu konuyla ilgili çalışmalarımız halen devam etmektedir.Çiftimize adil bir şekilde yardım yapılana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Hekimhan Ekspres: Ziraat odalarının gelirleri hakkında bize bilgi verirmisiniz ?

HACI PARMAKSIZ :Tabi ki , Ziraat odalarının gelirlerini size şöyle sıralayabililirim.

Odamızın gelirleri 5184 sayılı kanunun 19. maddesine göre şöyledir.

a) Giriş ücreti.

b) Yıllık aidat.

c) Yayın gelirleri.

d) Bağışlar ve diğer gelirler.

e) Para cezaları.

f) Tesis ve iştiraklerden elde edilecek kârlar.

g) Sergi ve fuar gelirleri.

h ) Birlikten yapılacak yardım.

ı) Usul ve esasları Birlik tarafından belirlenmek şartıyla, çiftçi belgesi hariç olmak üzere diğer belgelerin tasdiki ve hizmet karşılığı olarak alınacak ücretler.

Odaların bu maddede sayılan gelirleri, odalara ait her türlü taşınır ve taşınmaz mallar, bunların alım, satım, inşa ve kullanımları ile odalarca yürütülen hizmet ve faaliyetler damga vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç ve katkı payından muaftır. Ancak odalara bağlı iktisadî işletmeler bu muafiyetlerden faydalanamaz.

Odamızda aidat miktarı ve hesabı oda meclisimizin aldığı kararla ve asgari ücret üzerinden yapılmaktadır.2006 yılı için 1 dönümden 25 dönüme kadar arazi varlığı olan çiftçilerimiz için 10 ytl , 26 dönüm ve daha üstü arazi mal varlığı için dönüm başına 40 YKR (0,4 YTL)  yıllık aidat belirlenmiştir.

Odamız kesinlikle çiftçilerimize verilen çiftçi belgelerinden ücret almaz.DGD dosyaları kaydı sırasında alınan ücretler çiftçilerimizin yıllık yani yılda bir defa ödenen aidatlarıdır.Bu aidatları yılda bir kez ödemelidirler.Aidatını ödeyen çiftçi aynı yıl içerisinde , odamızda yaptıracağı bütün işlemleri ücretsiz olarak yaptıracaktır.

Ayrıca Çiftçilerimiz ve halkımız  her konuda sorun ve önerilerini bize www.hekimhanzob.org.tr  isimli web sitemizden  Bize yazın bize her konuda mesaj iletebilirler...

Hekimhan Ekspres: Başkanım bize zamanınızı ayırdığınız ve halkımızı aydınlatıcı açıklamalarda bulunduğunuz için çok teşekkür ederiz.

HACI PARMAKSIZ : Ben teşekkür ederim , her zaman bekleriz. Size de Hekimhan Ekspres Gazetesinin yeni Haber Müdürü olarak görevinizde başarılar dilerim.İyi çalışmalar.

                                                                                              Hekimhan Ekspres Haber Müdürü

                                                                                                           Yusuf Cahid ÇAVDAR

 

www.hekimhan.com

www.hekimhan.org

www.hekimhanhaber.com