www.hekimhan.com

BAHÇENİZİ SİGORTALATMAK İSTİYORSANIZ

İlçemizde, en son yaşanan don ve dolu afetlerinden sonra çiftçilerimizin yapması gereken işlemlerle ilgili İlçe Tarım Müdürü Tuncay Altunoğlu ile görüştük. Sayın Altunoğlu, özellikle, çiftçilerimizin ürünlerini sigortalatmaları hususunda bize geniş kapsamlı bir açıklama yaparak şunları söyledi;

“5363 Sayılı Tarım Sigortası Kanunu 14.06.2005 tarihinde kabul edilmiştir. Bu kanun gereği; her yıl Bakanlar kurulu kararı ile Tarım Sigortaları Havuzu kapsamına alınan riskler, ürünler ve bölgeler 2090 sayılı kanun ve “ Tabii Afetlerden Zarar gören çiftçilere yapılacak yardımlar hakkında yönetmelik” kapsamında değerlendirilmemektedir.

            Tarım Sigortaları Kanun çiftçilerin tabii afetler karşısında uğradıkları zararları, belirli bir sistem içerisinde ve çiftçilerden sigorta primi tahsil edilmek suretiyle karşılamayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede Tarım sigortaları havuzu oluşturulmuş olup bu havuza 20’ye yakın Sigorta şirketi dahil edilmiştir.

            05 Ocak 2007 Tarihi resmi gazetede yayımlanan 2006/11425 Sayılı Bakanlar kurulu Kararı ile açık alanda yetiştirilen meyveler dolu riski ana teminatına ek olarak paket halinde yangın, heyelan, fırtına, ve hortum teminatları ile birlikte  isteğe bağlı don riski teminatı sigorta kapsamına alınmıştır. Tarım sigortasından yararlanmak isteyen üreticilerin mutlaka Çiftçi Kayıt sistemine kayıtlı olmaları gerekmektedir.

            Üreticilerin açık alanda yetiştirilen meyveler için don riski teminatından faydalanabilmeleri; ancak dolu sigortası teminatı ile birlikte ek teminatlar (yangın, heyelan, fırtına ve hortum ) şeklinde verilen risklerle beraber sigorta yaptırmaları halinde mümkün olabilmektedir. Bir başka deyişle; açık alanda yetiştirilen meyveler için tek başına don riski teminatı verilememektedir. Şayet üreticiler don riski için ürünlerini sigorta ettirmek isterlerse belirtilen diğer riskler için de prim ödemek durumundadır.

            Kayısı ürünü için sigortaya başvuru tarihi  20 Mart 2007 tarihine kadar uzatılmıştır. Çiftçilerimizin olmamaları için 20 Mart 2007 tarihine kadar sigorta poliçelerini yaptırmaları gerekmektedir.”

            Sigorta Yaptırmak İsteyen Çiftçilerimizin İzleyeceği Yol;

·                  Üretici 2007 yılı çiftçi kayıt sistemine kayıt yaptırmış olmalıdır. Kayıtlı değil ise ilgili İl-İlçe Tarım Müdürlüğüne başvurarak kaydını yaptırmalı veya güncellemelidir.

·                  Kaydı güncellenen çiftçiler için sistemden alınacak çiftçi kayıt formu tasdik edilerek çiftçiye verilecektir.

·                  Çiftçi bu belge ile birlikte tasdik edilen tarihe kadar sigorta şirketine başvurarak ürününü sigorta ettirecektir.

·                  Sigorta prim bedelinin 2007 yılı için %50’si çiftçi tarafından karşılanacak olup bu bedelin de en az %10’u çiftçilerle peşin olarak tahsil edilecektir. Prim bedelinin %50’si ise Tarım ve Köy işleri Bakanlığı bütçesinden üretici adına Tarım Sigortaları Havuzuna aktarılacaktır. 

Sigorta prim bedelleri ve ödeme şartları ile ilgili olarak sigorta şirketlerinden ayrıntılı bilgi almak mümkündür.

Tüm çiftçilerimize önemle duyurulur.

www.hekimhan.com

www.hekimhan.org

www.hekimhanhaber.com