www.hekimhan.com

İnsan hayatında en önemli husus; güven dolu, huzurlu bir yaşam sürebilmektir.Her insanın huzur ve güven içerisinde temel hak ve özgürlüklere sahip olarak yaşama hakkı vardır.

***

   Yeni Türk Ceza Kanunu tüm vatandaşlarımızın anlayabileceği hukuk dilinde yazılmıştır.Lütfen boş vakitlerinizde kısada olsa kanuna göz gezdirip vatandaşlık görevimizi yerine getirelim  YENİ TÜRK CEZA KANUNU . OKU    İNDİR

2.BÖLÜM

CEZA KANUNLARIMIZ VE BİLMEMİZ GEREKENLER

          CİNSEL SUÇLAR

Cinsel saldırı (MADDE 102)

MADDE 102. - [1] Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

               Yukarıda yazılan madde cinsel suçların basit halini düzenleyen bir maddedir. Yeni Türk Ceza Kanunumuz cinsel suçları işleyenlere ağır cezaları içermektedir.Yukarıdaki fıkra uyarınca bir kimseye karşı elle sarkıntılıkta bulunan veya bedensel yönden cinsel içerikli  temas da  bulunan ve halk diliyle tecavüz aşamasına gelmemiş   eylemleri işleyenler 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabileceklerdir.

                Eğer mağdura tecavüz edilmiş ise   7 YILDAN 12 YILA KADAR hapis cezası  alacağı  gibi devamı fıkralarında bazı durumlarda  alacağı CEZA  10 YILDAN AZ OLAMAYACAKTIR.

               Yeni Ceza kanunumuz artık evlilik birlikteliği içinde rıza dışında zorla cinsel ilişki halini de cezaya bağlamıştır  .Buna göre eşi ile zorla cinsel ilişkiye giren kişi şikayet üzerine 7 YILDAN 12 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLECEKTİR.

                 Yukarıda sayılan eylemler çocuklara yönelik olarak gerekleşirse CEZA DAHA FAZLA OLACAK cezanın alt sınırı 3 YILDAN BAŞLAYARAK 8 YILA KADAR ÇIKABİLECEKTİR.TECAVÜZ HALİNDE VERİLECEK CEZA İSE ALT SINIR 8 YILDAN BAŞLAMAK ÜZERE 22 YILA KADAR HAPİS CEZASI HÜKMEDİLECEKTİR.

CİNSEL TACİZ  (MADDE 105)

 (Dokunma olmadan söz veya davranışlarla gerçekleşen cinsel davranışlar)

                     Yine bir kimseye  sözlü olarak cinsel tacizde bulunan kişiye, şikayet üzerine  3 AYDAN 2 YILA KADAR hapis cezası verilecektir.Bu cinsel taciz,laf atma şeklinde olabileceği gibi telefon(mesaj atma dahil), mektup gibi iletişim araçları ile de gerçekleşebilir bu halde de aynı ceza verilecektir.Bu suç şikayete tabidir.

TEHDİT (MADDE 106)

                 Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, 6 AYDAN 2 YILA kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

                   Eğer bir kimse karşısındaki kişiye seni öldürürüm, seni keserim,seni vururum gibi tehdit içeren ifadeler kullandığı taktirde ŞİKAYET ARANMAKSINIZ 6 AYDAN 2 YILA KADAR HAPİSLE yargılanabilecektir.

                 Eğer tehdit, silahtan sayılan aletlerle yapılmışsa mesela elinde bıçak veya tabanca veya kesici delici bir alet varken yapılmışsa veya birden fazla kişi ile birlikte tehdit suçu işlenmişse failin alacağı ceza bu kez AĞIRLAŞARAK 2 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS CEZASI OLACAKTIR.

                 Bu hallerde TEHDİT SUÇU ŞİKAYETE TABİ DEĞİLDİR.Mağdur şikayetçi olmasa da kamu davası devam eder.

ŞANTAJ ( MADDE 107)

                Bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, 1 YILDAN 3 YILA KADAR  hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

            Yine bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de 1 YILDAN 3 YILA KADAR  hapis cezası verilebilecektir.Örneğin müstehcen görüntü, mektup veya başka bir hususu yayacağı tehdidinde bulunan kişiye yukarıda gösterilen cezalar verilebilecektir.Bu suç şikayete tabi değildir.

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma  (MADDE 109)

                Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.
                Kişi, fiili işlemek için veya işlediği sırada cebir, tehdit veya hile kullanırsa, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur

               Bu madde alıkoyma suçunu da düzenlemektedir.Yukarıda belirtildiği gibi kişilerin hürriyetini kısıtlayanlar bu madde uyarınca cezaya çarptırılacaklardır.Mesela bir kişiyi zorla kolundan tutup araca bindirmeye çalışmak, üzerine kapı kilitlemek  gibi ...

                Bu maddenin devamı fıkraları ağırlaştırılmış cezaları düzenlemiştir. Bu durumlarda verilecek ceza 2 kat artacaktır .

 

                                                                                                   DEVAM EDECEK...

VEDAT SOĞUKPINAR

                                                                                           SAMSUN

1.BÖLÜM

  • Gelecek Konular

  • Konut Dokunulmazlığını İhlal

  • Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma

  • Hakaret

  • Hırsızlık

  • Yağma (Gasp)

  • Mala Zarar Verme

cavedat@hotmail.com

www.hekimhan.com

www.hekimhan.org

www.hekimhanhaber.com