www.hekimhan.com

İnsan hayatında en önemli husus; güven dolu, huzurlu bir yaşam sürebilmektir.Her insanın huzur ve güven içerisinde temel hak ve özgürlüklere sahip olarak yaşama hakkı vardır.

1.BÖLÜM

CEZA KANUNLARIMIZ VE BİLMEMİZ GEREKENLER

             Sayın hemşehrilerim; son günlerde artan adli olaylarla ilgili olarak merak ettiklerinizi ve  Yeni Türk Ceza Kanunumuzda düzenlenen ceza hükümlerini artık bu sayfadan takip edebilirsiniz.

             Konuları hukukçu olmayan herkesin anlayabileceği bir şekilde ele aldım Yeni Türk Ceza Kanunu tüm vatandaşlarımızın anlayabileceği hukuk dilinde yazılmıştır.Lütfen boş vakitlerinizde kısada olsa kanuna göz gezdirip vatandaşlık görevimizi yerine getirelim  YENİ TÜRK CEZA KANUNU . OKU    İNDİR

 • Yeni Türk Ceza Kanunu medyada yazıldığı gibi etkisiz bir ceza sistemine değil, aksine ağırlaştırılmış hükümleri bulunan, bireyin haklarını üstün tutan bir ceza sistemine dayanmıştır.

 • Kötü kanun yoktur ,kötü uygulayıcılar vardır.Bu sayfada, günlük ortamda karşılaşılması muhtemel suçlar ve bu suçları işleyenlerin alacağı muhtemel cezalar anlatılacaktır.

 • Maddelerde okuyacağınız hapis ve adli para cezaları kısaca şunları ifade etmektedir.

          Adli para cezası, beş (5)  günden az ve kanunda aksi yazılmamışsa  yediyüzotuz(730) günden  fazla olamaz.

           Bir günün karşılığı kaç liradır?

        Bir gün karşılığı suçlunun ekonomik ve şahsi durumuna göre tespit edilir.Kanuna göre bu tutar  20 liradan az 100 liradan fazla olamaz.Örneğin hakim, ekonomik durumu kötü olan kişi için bir günü 20 liradan hapse çevirirken, durumu daha iyi olan kişiyi 40-50-70 veya 100 liradan da çevirebilir. Burda hakimin takdir hakkı vardır.Örneğin bir kimse 30 gün hapis cezası aldı ve hakim bunu para cezasına çevirecek ,eğer ekonomik durumu iyi değil ve hakimde alt sınır olan 20 liradan para cezası takdir etmişse, 30 günle 20 lira  çarpılır sonuç olarak 600 ytl para cezası verilir.. Eğer ekonomik durumu iyi ve hakimde üst sınır  100 liradan para cezası takdir etmişse 30 x 100 =3000 lira para cezası verilecektir.

             Hakim suçluya hapis yerine para cezası hükmetmişse, artık bu para cezası (hükümlü 18 yaşından küçük veya 65 yaşından büyük değilse ) ERTELENEMECEKTİR.Yani hükümlü parayı devlet hazinesine ödeyecek, ödemezse karşılığında hapis yatacaktır.

             Hangi durumlarda hapis cezası alan kişinin cezası ertelenebilir?

            İşlediği suçtan dolayı 2 yıl  veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası ertelenebilir .2 yıldan fazla hapse mahkum edilen kişinin cezası ertelenmez .Cezası kesinleştiği taktirde cezaevine alınır ve cezası infaz edilir..

             Bunun dışında ağırlaştırılmış müebbet,müebbet ve süreli hapis cezaları vardır.

             Müebbet hapis demek, hükümlünün hayatı boyunca yani ölünceye kadar hapis yatması demektir.Ancak müebbet hükümlüsü suçlu  cezaevine girdikten sonra 24 yıl yatıp daha sonra iyi halli olduğuna karar verilirse, 24 yılın sonunda tahliye edilir. Bu şartlarda dahi yatacağı süre en az 24 yıldır.

           Eğer suçlu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almışsa, o zaman iyi halli olarak asgari 30 yıl cezaevinde yatması gerekecektir.ARTIK ESKİSİ GİBİ CEZANIN YARISINI DÜŞ ,SONRA AYDA 6 GÜNÜNÜ GİBİ BİR UYGULAMA ORTADAN KALKMIŞTIR.

           YENİ CEZA SİSTEMİNDE MÜEBBET HAPİS CEZASI DIŞINDA SÜRELİ HAPİS CEZASI VERİLMİŞSE, İYİ HALLİ OLMAK ŞARTIYLA CEZAEVİNDE YATACAĞI SÜRE ALDIĞI CEZANIN 2/3 Ü DÜR.YANİ 3YIL HAPİS CEZASI ALMIŞSA CEZAEVİNDE 2 YIL YATACAK, EĞER İYİ HALLİ İSE 2 YILIN SONUNDA TAHLİYE OLACAKTIR.

               KANUNLARDA GÖSTERİLEN CEZALARI BU FORMÜLE GÖRE HESAPLAYABİLİRSİNİZ.   Aldığı ceza X 2 / 3 = Cezaevinde yatacağı süre

           Yukarda kısaca vatandaşlarımızın bilmesi gereken hukuk kuralları anlatılmıştır. Gelelim en fazla karşımıza çıkan suçlar nelerdir? bu suçlar işlenince ne kadar  ceza alınır?Bu suçlardan neden uzak durmalıyız?

 • ÖLDÜRME SUÇU -Bir kimsenin hayat bütünlüğüne son vermektir.Öldürme kasten olabileceği gibi ,taksirle veya ihmalle de olabilir.

 • ÖLDÜRME SUÇUNUN CEZASI-

 • MADDE 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET hapis cezası ile cezalandırılır.

  Bu maddenin devamında öldürme eyleminin  ağırlaştırılmış şekli anlatılmıştır.Örneğin tasarlayarak öldürme, canavarca bir hisle öldürme,anne-baba,kardeş,nine-dedeyi öldürme veya kamu görevlisini görevi nedeniyle öldürme halleri gibi. Bu hallerde ağırlaştırılmış müebbet cezası verilir.

   

 • Madde 86 -KASTEN YARALAMA

        Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, 1 yıldan 3  yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

          Eğer yaralanma derecesi ağırsa nitelikli haller varsa verilecek hapis Cezası devamı maddelerinde 5 YILDAN AZ OLAMAYACAKTIR.

 • YARALAMA SUÇU -Bu suç adından da anlaşıldığı gibi bir kimsenin vücud bütünlüğüne  zarar verme suçudur.

         Bir kişiye tokat ,yumruk,tekme atmak yerde sürüklemek,sopa ile vurmak,bıçaklamak  gibi..

         Bu suçun takibi şikayet şartına bağlıdır.Eğer yaralanan kişinin yaralanma derecesi kanunda yazıldığı şekilde  ağır değilse, yaralanan şikayetçi olmadığı taktirde KOVUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR (eski ismi ile Takipsizlik kararı) verilir.

                 * Eğer kişinin  yaralanma derecesi ağırsa,

               *Yaralamayı şüpheli  silahtan sayılan (ateşli,delici,kesici vb ) aletlerle gerçekleştirmişse;

             *Yaraladığı kişi ANNESİ,BABASI,OĞLU,KIZI ,DEDE-NİNESİ VEYA EŞİ ise yaralanan kişi şikayetçi olmasa bile suç işleyen kişiye ceza verilecektir.

                  Eşini, çocuğunu ana-babasını döven kişilerin yeni Türk Ceza Kanunumuza göre ceza almaları kaçınılmazdır.

                   Eskiden bu tür suçlar şikayete tabi suçlardandı , eşi veya anası, babası ''ben oğlumdan, eşimden veya babamdan şikayetçi değilim'' dediği vakit takipsizlik kararı veriliyordu artık bu durum sona ermiştir.

                     Yine vatandaşlarımız arasında söylenti olarak dolaşan '' belden aşağı vurulursa ceza az alınır '' gibi bir HURAFE de mevcut ceza kanunlarımızda düzenlenmemiştir.Bundan evvelde düzenlenmemişti.

(SON GÜNLERDE OKULLARDA YAŞANAN EYLEMLER YUKARIDA SAYILAN MADDELERE GİRMEKTEDİR. BU TÜR EYLEMLERDE BULUNAN ÖĞRENCİLERİN GELECEĞİ VE UĞRAYACAKLARI MADDİ VE MANEVİ ZARARLAR İLERİDE ANLATILACAKTIR)

            Koruma, Gözetim  Yükümlülüğünün İhlâli

           Madde 97-TERK

           Bu madde uyarınca Yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendini idare edemeyecek durumda olan ve bu nedenle koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan bir kimseyi kendi hâline terk eden kişi,3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

           Örneğin bir kimse bakıma muhtaç ANNESİNİ BABASINI,ÇOCUĞUNU VEYA BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU kişiyi terk eder ve onları kendi başına bırakırsa yukarda belirtilen cezalar verilecektir.Eğer bu kişiler  terk edilmekten dolayı hastalanmış veya ölmüşse bu kez yukarda sayılan  ölüme veya yaralamaya ilişkin ağırlaştırılmış cezalara  çarptırılacaklardır.Bu madde şikayete tabi değildir.İhbar halinde dahi soruşturulur.

Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi

            Madde 98: bu madde yukarıdaki maddeden farklı ve ve herkese hitap eden bir maddedir.Şikayete tabi değildir direk soruşturulur.Bu maddeye göre ;

            Yaşı, hastalığı veya yaralanması dolayısıyla ya da başka herhangi bir nedenle kendini idare edemeyecek durumda olan kimseye hâl ve koşulların elverdiği ölçüde yardım etmeyen ya da durumu derhâl ilgili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
             Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi dolayısıyla kişinin ölmesi durumunda, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

              Bu maddeye uyan en iyi örneklerden bir tanesi, yolda yaralı birisine yardım etmemektir.Kişi aracı ile gidiyor, yolda kaza olmuş yardım istiyorlar ,şoför durmuyor. Bu halde 1. fıkradan ceza alır ,eğer o şoförün durmaması sonucu o kişi yardım edilmemekten dolayı ölmüşse 2. fıkradan dolayı  3 YILA kadar hapis cezası alacaktır.

           Bu haldeki kişileri(yaralı,mağdur gibi) yetkili makamlara bildirmeyenlerde aynı cezaya çarptırılır.Yine hastaneye getirilen yaralı veya hastalara yardım edilmemesi hali de bu madde kapsamında değerlendirilebilir.

              Bu madde malesef son yıllarda ortaya çıkan  insani duyguların zayıflaması ve yardım etme duygularının kaybolması neticesinde yeni ceza kanunumuza girmiştir.  29.03.2006

                                                                                                   DEVAM EDECEK...

VEDAT SOĞUKPINAR

                                                                                           SAMSUN

 • BÖLÜM 2

 • Cinsel Saldırı Suçları

 • Çocukların Cinsel  İstismarı

 • Cinsel Taciz

 • Tehdit Etmek

 • Şantaj Yapmak

 • Kişileri Hürriyetinden Yoksun Bırakmak

cavedat@hotmail.com

www.hekimhan.com

www.hekimhan.org

www.hekimhanhaber.com