www.hekimhan.com

 

Taşhan ve Köprülü Mehmet Paşa hamamı restore edilecek

      İlçemizde tarihi Taşhan ve Köprülü Mehmet Paşa Hamamı'nın restore edileceği bildirildi. Vakıflar Malatya Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre ilçemizde, Selçuklu döneminde yaptırılan tarihi Taşhan ile Osmanlı döneminde yapılan Köprülü Mehmet Paşa Hamamı'nın restore edileceği ,Taşhan ve Köprülü Mehmet Paşa Hamamı'nın onarım ve çevre düzenleme işinin de  Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 20 Kasımda yapılacak ihale sonucunda  netlik kazanacağı bildirilmiştir.

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARIMIZIN KISA ÖZETLERİ  

1- Taşhan:   Üzerinde yer alan ve üç dilde yazılı kitabesine göre 1218 Miladi 615 hicri yılları yazılıdır. Buna göre Selçuklu Döneminde Ebu Salim Bin Ebul Hasan tarafından yapılmış ve 1. Izettin Keykavuş yaptırmıştır. Osmanlı döneminde yoğun tamir görmüş olan han, dikdörtgen planlı ve avlulu, eyvanlı yapı  grubundadır.   1980'li  yıllarda  vakıflar idaresince tamir edilmiştir.

2-  Köprülü Mehmet Paşa Camii: Hekimhan îlçe Merkezinde yer alan cami tek minareli ve kesme taştan inşa edilmiştir. 1660 tarihinde yaptırılmış ve 1815 tarihinde esaslı tamir görmüştür. Caminin ilk kitabesinde Fazıl Ahmet Paşa'nın yaptırdığı yazılıdır. Esas mekan dikdörtgen planlı olup, üzeri kubbelidir. Son cemaat yeri revaklı olup, beş küçük kubbelidir.

3- Köprülü Mehmet Paşa Hamamı:  Kitabesi olmamasına rağmen tahminen 17. yüzyıl eseridir. Ancak harap durumdadır. Dikdörtgen planlı hamam üç bölümlü, klasik Osmanlı tipidir. Kesme ve moloz taşlardan inşa edilmiştir. Tamire muhtaçtır.

4- Kilise: Hekimhan ilçesi merkezinde eski hapishane olarak kullanılan bina, yıkık durumdadır. Son Osmanlı veya Bizans (olabilir) dönemi dikdörtgen planlı, basit basilika tipindedir.

5- Güzelyurt Höyük: Hekimhan-Güzelyurt yol güzergahında yer alır. Yoğun olarak tunç çağını barındırır. Tahribat fazladır.

www.hekimhan.com

www.hekimhan.org

www.hekimhanhaber.com