www.hekimhan.com

 

HASANÇELEBİ DEMİR ÇALIŞTAYI TÜRKİYE DEMİR ÇALIŞMA GRUBU 2. TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

 

           Türkiye Demir Çalışma Grubu ( TDÇG ) 25 haziran 2005 tarihinde, İstanbul’ da  ülkemiz demir madenciliğinin gelişimine katkıda bulunmak , bu konuda çalışan araştırmacılar arsında iletişimi  hızlandırmak , sektöre destek olmak amacıyla jeoloji , maden metalürji  mühendisleri ile akademisyenler  ve Demir çelik sektör temsilcileri  tarafından kurulmuştur .

            TDCG  bu amaçları doğrultusunda  ikinci yıllık toplantısını  ülkemizin  en büyük demir yatağının bulunduğu Malatya - Hasancelebi’ de , Hasançelbi belediyesi’ nin  ev sahipliğinde, Maden Tetkik ve  Arama Genel  Mühürlüğü (MTA) ve jeoloji Mühendisleri odası (JMO)  desteğiyle gerçekleştirmiştir.

            Üç gün süren teknik toplantılarda Hasançelebi  demir Yatağı başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki  demir yataklarının jeolojisi ve madenciliği irdelenmiş , tartışılmış ve bu toplantılarda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır

       1.   Ülkemizde yüksek fırınları besleyecek doğrudan şarja uygun demir cevheri   rezervimiz 110 milyon ton olup, günümüz koşullarında bu rezerv ülkemiz cevher talebini ancak 10-12 yıl karşılayabilecektir. Hasançelebi Demir Yatağı ise ortalama %15 Fe tenörlü 865 milyon ton rezerviyle tek başına en az 20 yıl Türkiye Demir Çelik Fabrikalarının ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Bu cevherlerin günümüz toplam değeri 10 milyon doların üzerindedir. Sadece hurda demir ithalinin yılda 6  milyar dolar verildiği ve ark ocaklarında tüketilen elektrik enerjisi miktarı da dikkate alındığında, Hasançelebi Demir Yatağının en son 2004 revize fizibilite çalışmaları ve 2005 deneme  pellet  üretimi sonuçları yeniden irdelenmiş ve yatağında günümüz koşullarında ekonomik olarak işletilebilecek bir demir yatağı olduğu sonucuna varılmıştır

2.       MTA ‘nın 2002 yılından başlayan yeni  araştırmaları, Hasançelebi  Demir Yatağı’nın yeniden araştırılan bölümlerinde, ekonomik olabilecek düzeyde bakır,  nikel,  altın, gümüş ve biz but gibi kıymetli metaller içerdiğini göstermiştir. Bu nedenle demir üretimine geçilmesini beklediğimiz bu yatakla belirtilen elementlerin varlığı  da ğözetilerek, özenli bir işletme projesi hayata geçirilmelidir. Bu durum, daha önce MTA tarafından birkaç kez yatağın sahibi Erdemir A.Ş ye yazılı olarak bildirilmiştir. Madencilik aramacılık ve işletme faaliyetlerinin sürekliliği gözetilerek bu kıymetli metallerin içeren zonların işletme sürecinde daha ayrıntılı araştırılması ve pasa olarak atılmaması gerekmektedir. Böylelikle Hasançelebi Demir yatağı’ nda demirin yanı sıra ekonomik boyutlarda olabilecek yüksek miktarda bakır, nikel , altın , gümüş  ve bizmut metalleri kazılabilecektir. Bu metallerin Erdemir A.Ş tarafından bir an önce araştırılması, ulusal çıkarlarımız bağlamında son derece önem taşımaktadır.

3.       Ülkemizde madenciliğin gelişmesi açısından çok önemli olduğu halde, yıllardır ihmal edilen demir yolu taşımacılığını ivedilikle yeniden ele alınması ve günümüz koşullarında yeniden modernize edilmesi gerekmektedir.

4.       Yerli demir cevheri üretiminin desteklenmesi için alıcı kuruluşların tekelleşmesini engelleyici mevzular düzelmemesini de bir an önce yapılması gerekmektedir.

5.       TDÇG demir madenciliğinin gelişmesi bağlamında Hasançelebi başta olmak üzere

      Türkiye demir yatak ve oluşumlarının en iyi şekilde ülke ekonomisine kazandırılması konusunda çalışma ve tavsiyelerini sürdürecektir.

6.       TDÇG, 2007 toplantısını eylül ayında Divriği’ de  gerçekleştirmeyi düşünmektedir.

7.       TDÇG Hasançelebi çalıştayının gerçekleştirilmesinde katkılarından dolayı Malatya Valiliğine , İnönü Üniversitesi Rektörlüğü’ ne, Hekimhan Kaymakamlığına , MTA ‘ ya  JMO ‘ ya , Basın yayın kuruluşlarına konuksever Hasançelebi halkına ve özelliklede Hasançelebi Belediye Başkanı Sayın  M.Şerif YILDIRIM ‘ a şükran borçludur.

Kamu oyuna saygıyla sunulur.

 

TOPLANTIDAN GÖRÜNTÜLER

 

 

www.hekimhan.com

www.hekimhan.org

www.hekimhanhaber.com