İNANÇLAR

1.    Bir kişi hafif bir halsızlık geçirince veya uzun uzun esneyince nazar değdiğine inanılarak tuz çevrilir. Tuz çevirme işlemini genelde yaşlı kadınlar yapar. Tuz çeviren kadın sağ avucunun içine biraz tuz ve çörek otu koyar. Üç defa İhas suresini okuyup,  üç defa hastanın başında çevirir. Bu işlemden sonra halsizliğe sebep olan insan yorgunluğunun nazarin geçeceğine inanılır

2.    Nazara uğradığına inanılan kimse için patlangaç dökülür. Sıcak külün içine hamuru ufalayıp dökülür. Hamur ısınınca şişer ve patlar. Bu işi patlangaç ocağı denilen aileden kimseler yapar. Patlangaç döküme işlemi ocaklarda yapılır, patlayan hamur bacadan fırlar. Bu uygulama ile nazarın gideceğine inanılır.

3.    Düğüncüler, düğünden sonra gelini yeni evine götürürlerken kendi

geldikleri yoldan geçerlerse geline nazar değeceğine inanıp, ata bindirilen gelini geldikleri yoldan geçirmezler

4.    Bir kişiye nazar değmişse, nazari değdiğine inanılan kişinin haberi olmadan yürüyüp  geçtiği yerden bir avuç toprak alınır. Toprak bir bez parçasının içine konulur. Bez bir ucundan yakılır. Dumanı hastaya tüttürülür, böylece nazarin gideceğine ve hastanın iyileşeceğine inanılır.

5.    Gelin baba evinden çıkarken, bekar kızların isimlerini ayakkabının altına yazar ismini  yazdığı kızlarında kısmeti açılıp evleneceklerine inanılır.

6.    Gelin attan indirilirken yere bakır sini konursa gelinin ayağının berk olacağına ve evine bağlanacağına inanılır.

7.    Kız tarafı erkek evinden bardak, tabak çalırsa gelinin yeni evine bağlı olacağına inanılır. Buna berklik denir.

8.    Gelin yeni evine girerken önüne bardak kırılırsa, o evde darlık görülmeyeceğine  inanılır.

9.    Gelin olan kız basını dul bir kadına bağlatırsa gelinin de kaderinin o kadın gibi olacağına inanıldığından gelin başı dul kadına bağlatılmaz.

10.       Gelin, geldiği evin kapısına bir çivi çakar. Böylece geldiği yerin sağlam olacağına inanılır.

11.       Gelin, yeni evinin kapısından içeriye girerken kaynana gelini koltuğunun altından geçirirse kaynananın sözünden çıkmayacağına inanılır.

12.       Gelin, yeni geldiği eve babası evinden bir avuç bulgur, bir avuç tuz getirir ve evin bir köşesine koyar. Böylece yeni evinde de baba evi huzuru olacağına inanılır.

13.       Geline yeni geldiği evde ikinci gün kelle-paça yedirilirse ağır başlı ve uysal olacağına inanılır.

14.       Gelin geldiğinde üzerine bozuk para, leblebi ve kuruyemiş serpilirse evde bolluk ve bereket olacağına inanılır.

15.          Çocuğun kırkı çıkmadan, kırk çıkmamış başka bir çocukla karşılaştırılmaz. Yolda kırkı çıkmamış çocuğu olan kadınlar karşılaşmak zorunda kalırsa çocuklarına kırk basmasın diye iğne değiştirirler.

16.          Tuzak kesme; bebek yürümeye başladığı zaman 'Tuzak Kesme" adi verilen bir oyun oynanır. Bebeğin eline bir yiyecek verilir. Çevrede hızlı koşması ile tanınan bir kişi koşarak bebeğin elinden yiyeceği alıp hızla koşmaya başlar. Bu kişi yere düşerse çocuğun hayat boyunca tökezleyeceğine (islerinin rahat gitmeyeceğine), eğer koşan kişi yere düşmezse çocuğun hayat boyunca işlerinin rast gideceğine inanılır.

  17.      Çocuğun üstünden atlanır, ya da boyu karışla ölçülürse boyunun kısa kalacağına inanılır.

  18.      Süpürge ile dövülen çocuğun büyümeyeceğine inanılır.

  19.      Doğan bebek erkekse akrabalarca ev dışardan taşlanır.

  20.      Çocuk çok ağlarsa babasına bir kötülük geleceğine inanılır. Kötülüğü önlemek için çocuğun göz yaşı, çocuğun başına sürülür.

  21.      Al karisi denilen ve korkulan varlıktan korunmak için çocuğun beşiğine kıldan bir pip bağlanır. Başucuna ekmek ve hamaylı konur.

  22.      Uzun müddet çocuğu olmayanların ya da çocukları olup da yaşamayanların çocuklarının yasayabilmesi için kendi paralarından giysi almayıp, komşulardan alınan para ile giysileri alınır.

23.       Bir kuşun ödünü yiyenin jyi avcı olacağına inanılır.

24.       Uğurböceğinin bir kişinin eline konması halinde islerinin rast gideceğine inanılır.

25.       Baykuş ötmesinin uğursuzluk getireceğine inanılır.

26.       Köpeğin çok ulumasının uğursuzluk getireceğine inanılır.

27.       İnek doğurduğunda "ağız sütü" komşulara dağıtılarak, ağız sütü verilen evden karşılığında tuz alınır. Tuz alınmazsa ineğin sütünün kesileceğine ya da yavrunun öleceğine inanılır.

28.       Güvercin vuranın işinin rast gitmeyeceğine inanılır.

29.       Bir evin önünde saksağan denilen alaca karga öterse önemli bir haber alınacağına inanılır.

30.       Gece vakitsiz horoz öterse uğursuzluk getireceğine inanılır ve horoz hemen kesilir.

31.       Güneş tutulmasının kıtlık getireceğine inanılır.

32.       Güneş battıktan sonra eşikte oturmanın uğursuzluk getireceğine inanılır.

33.       Gece islik çalanın etrafına şeytanların toplanacağına inanılır.

34.       Ölülerin her perşembe evlerini ziyaret ettiğine inanılarak "Ocaktan geçmişlerin payı olsun" denilerek ateşe çığ yağ atılır.

35.       Bulgur çekilirken içine tuz ve çörek otu atılırsa bereketli olacağına inanılır.

36.       Yeni ev yaptıran inşaat halindeki evine bebek ve nazarlık asmazsa o evin ileride uğursuz olacağına inanılır.

37.       Uzak yere giden yolcunun ardından yolunun açık olması dileği ile su serpilir.

ANA SAYFA

www.hekimhan.com

www.hekimhan.org

www.hekimhanhaber.com