İnönü Üniversitesi'nin Dünya Sıralamasındaki Yeri ?

Abbas Güçlü  Diyalog


Abbas Güçlü'nün Milliyet Gazetesi'nde 28 Eylül Pazar günü yayınlanan  "TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DÜNYADAKİ YERİ" başlıklı yazısı.

"Üniversitelerimiz üzerine çok sözler söyleniyor. İyi görmek isterseniz çok iyi bir noktadalar. Eğer ille de eleştirmek isterseniz, bahane bulacağınız bin tane neden var. İşte bu noktada uluslararası değerlendirme ölçümleri ve reyting sıralamaları gündeme geliyor.

Eski ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ural Akbulut bu konuya oldum olası ilgi duyan isimlerden biri. Rektör Danışmanı Prof. Dr. Bilgehan Ögel de bu gelişmeleri çok yakından izliyor. İşte onlardan gelen bilgi notları:

En iyiler kim?
Son iki yıldır, üniversite sıralaması konusunda en kapsamlı çalışma Cybermetrics Lab. tarafından “Webometrics Ranking of the World Universities” (http://www.webometrics.info/index.html) adı altında gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada, 15.000 üniversite değerlendirilmekte ve ilk 4.000’i sıralanmaktadır. Çok fazla sayıda üniversitenin değerlendirilmesi dolayısıyla, Webometrics sıralaması, daha önce yapılmış olan “Jiaotong Üniversitesi” (Çin sıralaması olarak da bilinmekte) ve “THES-QS” sıralamalarına göre çok daha kapsamlıdır.

Üstelik, Webometrics sıralaması ile Çin sıralaması örtüşmekte, ilk 50 üniversite hemen hemen aynı sırada yer almaktadır.

Webometrics sıralaması bir web sayfası tıklanma oranı değildir. Bu incelemede, Google verileri kullanılmakta ve belirli sınıflandırmalar sonrası puanlama yapılmaktadır. Sınıflandırmalar dört ana başlık altında toplanmaktadır:

1) BİLİMSEL İÇERİK: “Google Scholar” tarafından sergilenen ve o kuruma ait bilimsel yayın sayısı, atıf sayısı ve diğer akademik verilerin boyutu.

2) BİLİMSEL İÇERİKLİ DOSYALAR: “doc”, “pdf”, “ppt” ile biten ve bilimsel formatlı dosyaların boyutu ve sayısı.

3) GÖRÜNÜRLÜK: Kurumun sayfalarına diğer internet sayfalarından verilen bağlantılar.

4) BOYUT: Google, Yahoo, Livesearch gibi arama motorları tarafından taranan sayfaların sayısı.

Kapsamlı Webometrics çalışmasına göre, 2008 yılında ilk 500 üniversite içine 3 Türk üniversitesi girebiliyor. Dünya sıralamasında, ODTÜ 390. olarak birinci sırada yer alırken, Boğaziçi 455., Bilkent ise 489. olmuş. Türkiye’nin ilk 1000 içinde 8 üniversitesi var (Çizelge 1). Bu sayılar ile, dünya üniversiteleri başarı sıralamasında Türkiye 30. sırada yer alarak oldukça önemli bir başarı elde ediyor. Macaristan, İsviçre, Yunanistan gibi Avrupa ülkelerini, dünyada ise Güney Kore, Arjantin, Yeni Zelanda ve Hindistan gibi ülkeleri geride bırakıyor (Çizelge 2).

Üniversitelerimizin Avrupa sıralamasına baktığımızda, ODTÜ 166. olarak yine birinci sırada yer alırken, Boğaziçi 200., Bilkent ise 217. sırada bulunuyor. (Dünya ve Avrupa sıralamalarına www.webometrics. info/top4000.asp ve www.webometrics.info/top500_europe.asp adreslerinden ulaşılabilir.)

Özet olarak, Türk üniversiteleri, yıllar boyunca ihmal edilmelerine, kendilerine ayırılan kısıtlı kaynaklara karşın, araştırma ve eğitim alanında ülkelerini en iyi biçimde temsil etmektedir.

Çizelge 1: Webometrics Ölçümüne göre, Türk Üniversitelerinin Dünya Üniversiteleri İçindeki Sıralaması (İlk 5.000 içinde olanlar).

ODTÜ 390, Boğaziçi 455, Bilkent 489, İTÜ 754, Ankara. 808, Hacettepe 846, Ege 936, Gazi 988, Sabancı 1081, Anadolu 1125, Yıldız 1314, Çukurova 1318, İst. Bilgi 1428, İstanbul 1445, İnönü 1508, Selçuk 1517, Dokuzeylül 1563, Uludağ 1581, Koç 1586, Başkent 1810, Akdeniz 1901, S. Demirel 1924, Ondokuz Mayıs 1939, Erciyes 2004, Marmara 2056, Trakya 2204, İzmir Teknoloji 2228, KTÜ 2297, A. Menderes 2346, Kocatepe 2493, Çanakkale 2496, Sakarya 2498, Gaziantep 2540, Beykent 2710, Yeditepe 2850, Doğuş 2940, Fatih 2973, TOOB Ekonomi 2976, Çankaya 2986, Cumhuriyet 3049, Sütçü İmam 3144, İst. Kültür 3177, Mersin 3263, Dicle 3268, Balıkesir 3311, GS 3411, Yüzüncüyıl 3470, Osmangazi 3549, Atatürk 3571, Işık 3622, Abant 3711, Bahçeşehir 3739, Karaelmas 3808, Pamukkale 3820, Muğla 3937, Atılım 3956, Fırat 3975, Celal Bayar 3979, Gebze YT 4265, Harran 4547, Gaziosmanpaşa 4728, GATA 4923

Çizelge 2: İlk 100, ilk 500 ve ilk 1000’e giren üniversite sayısı açısından ülkelerin başarı sıralaması) ((www.webometrics.info/Distribution_by_Country.asp )
1) ABD, 2) KANADA, 3) ALMANYA, 4) İNGİLTERE, 5) HOLLANDA , 28) PORTEKİZ, 29) POLONYA, 30) TÜRKİYE, 31) TAYLAND, 32) GÜNEY KORE, 33) YUNANİSTAN, 34) MACARİSTAN, 36) YENİ ZELANDA, 41) İSVİÇRE, 42) ARJANTİN, 45) HİNDİSTAN.."

Kaynak: 29.09.2008 Milliyet

www.hekimhan.com

www.hekimhan.org

www.hekimhanhaber.com

cavedat@hotmail.com