www.hekimhan.com

 

HEKİMHAN PLATFORMU TEMMUZ 2008 DEKLARASYONU  

 

29-30 Temmuz 2007’de Hekimhan’da biraraya gelen inisiyatif grubu olarak kendi aramızda Hekimhan Platformu’nu oluşturmuş ve ilk geniş çaplı toplantımızı „Hekimhan için ne yapabiliriz“ adı altında 20 Ekim 2007’de Ankara’da gerçekleştirmiştik.

Ankara toplantısında alınan karar sonucu; Hekimhan Kaymakamlığı, Hekimhan merkez ve bağlı belde belediyeleri ve Avrupa Hekimhanlılar Derneği öncülüğünde 12 Temmuz 2008 Cumartesi günü Hekimhan’da bir panel düzenledik. Panele Malatya Milletvekilleri, Hekimhanlı bilim insanları, iş insanları, bürokratlar, yöneticiler, vatandaşlar ve yatırımcı firmaların temsilcileri katıldılar. Hekimhan’ın sorunları ve yatırım potansiyelinin ele alındığı toplantıda son derece önemli konuların altı çizildi.

Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Mevlüt Aslanoğlu ve Mücahit Fındıklı toplantıda yaptıkları konuşmalarda Hekimhan Platformu’nu önemli bir oluşum olarak değerlendirdiler ve platforma her alanda destek olacaklarını vurguladılar. Malatya’nın diğer ilçelerinde de bu tür oluşumların gereğine dikkat çektiler.

Hekimhan Kaymakamı Ramazan Fani, ilçenin sorunları ve olası çözüm yollarını içeren bir analiz sundu. Panelde, Hekimhan Belediye Başkanı Vahit Mutlu, Güzelyurt Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, Hasançelebi Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, Kurşunlu Belediye Başkanı Ömer Levent, İpekyolu Belediye Başkanı Hacı Mustafa Arıkan ve Kocaözü Belediye Başkanı Bekir Sarıbaş birer konuşma yaparak sorunları dile getirdiler.

Ayrıca, Avrupa Hekimhanlılar Deneği başkanı Ali ERCAN, İl Genel Meclisi üyesi Sait Özoğlu, Hekimhan Madencilik genel müdürü Zekâi Seyhan, Ermaden İşletmeleri genel müdür yardımcısı Mahmut Kurt, Bilfer Madencilik Şirketi Müdürü Vedat OTLU, Vakıflar Bölge Müdürü Aliseydi AKDUMAN, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı genel müdür yardımcısı Ahmet Nazif GARİPAĞAOĞLU da panelde birer konuşma yaptılar.

Hekimhan Kaymakamı Ramazan Fani ve Avrupa Hekimhanlılar Derneği Başkanı Ali Ercan’ın birlikte yönettikleri panele, Prof. Dr. Süleyman Çelik ve Doç. Dr. Murat Kara panelist olarak katıldılar. Çok sayıda Hekimhanlının da söz alıp görüş bildirdiği panelde eğitim,tarım ve hayvancılık, maden sektörü yatırımlarıyla ilgili öncelikli olarak üzerinde durulması gereken önemli kararlar alındı.

 EĞİTİM ALANINDA

 

Hekimhan Meslek Yüksek Okulu öğretim faaliyetlerini Hekimhan ilçe merkezinde sürdürmelidir. Bunun için gerekli bina, yurt ve sosyal tesisler İnönü Üniversitesi imkanları ile bunun mümkün olmaması durumunda yerel imkanlar zorlanarak gerekli bina yurt ve sosyal tesislerin içinde barındıran bir kampus ilçemize kazandırılmalıdır.

İlçede bir Anadolu lisesinin mümkün olan en kısa sürede yaptırılması eğitim kalitemizin artması adına son derece önemlidir. Bunun için gerekli maddi problemler Eğitime % 100 Destek kampanyası kapsamında işadamları ve girişimcilerin desteği ile çözülebilecektir.

İlköğretimden mezun olan öğrencilerin ilgi, yetenek ve istekleri doğrultusunda mesleki eğitime yönlendirilmelidir. Böylece mevcut iş gücü potansiyelinin en verimli bir şekilde değerlendirilmesi sağlanmış olacaktır.

 Malatya iline bağlı ilçeler arasında en yüksek olan okul öncesi eğitim okullaşma oranının daha da artırılması sağlanmalıdır. İlköğretim okullarındaki oks ve ortaöğretimdeki ösy başarı oranımızın artırılması için maddi durumu zayıf başarılı öğrencilerimize dershane imkanı sunulması ve öğrenciler ile velilerin bu sınavlar konusunda bilinçlendirilmeleri ve motive edilmeleri son derece önemlidir.

Avrupa Birliği fonlarından yararlanılarak maden sektöründe ihtiyaç duyulan kalifiye işgücü elemanlarının yetiştirilmeleri için Halk Eğitim Merkezince kurslar açılmalıdır.

MADENCİLİK ALANINDA

İlçede kurulması düşünülen demir çelik tesislerinde oluşacak istihdam göz önünde bulundurularak ilçe merkezi ve beldelerin şehir alt yapılarının güçlendirilmesi sağlanmalıdır.

Kurulması düşünülen Demir çelik tesislerinde ve diğer kamu ve özel kurumlarında çalışan personelin Hekimhan’da ikamet etmelerinin sağlanması amacıyla, gerekli konut ihtiyacını karşılamak için TOKİ Başkanlığı projelerinin hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.

TARIM VE HAYVANCILIK

İlçede kayısıya alternatif olabilecek ceviz, bodur elma, kiraz gibi ürünlerin yetiştirilmeleri teşvik edilmelidir.

Sulamada yaşanan problemlerin çözümü için ilçenin muhtelif bölgelerinde sulama göletlerinin yapılması sağlanmalıdır.

Çiftçilerin doğru sulama teknikleri konusunda bilinçlendirilmeleri ve damla sulama yöntemi konusunda eğitimleri sağlanmalıdır.

Süt hayvancılığının teşvik edilerek yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Mevcut üretici kooperatifleri ve ihtiyaç halinde kurulacak yeni üretici kooperatifleri aracılığı ile Malatya merkezinde süt işleme tesislerinin ihtiyacından doğan pazar imkanlarının değerlendirilmesi sağlanmalıdır.

Alınan kararları takip etmek ve olanaklar dahilinde sonuçlandırmak üzere Hekimhan Kaymakamlığı yönetiminde bir sekreterya oluşturulacaktır. Sekretaryaya Hekimhan merkez ve bağlı belde belediyeleri ile Avrupa Hekimhanlılar Derneği destek sunacaktır. Alınan kararların gerçekleşmesi ve sonuca ulaşabilmesi için gerektiğinde Hekimhan eksenli kitle örgütleri ile birlikte ortak heyetler oluşturarak ilgili makamlar ve kurumlar nezdinde girişimde bulunacaklardır. Saygılarımızla

Hekimhan Platformu

 

www.hekimhan.com

www.hekimhan.org

www.hekimhanhaber.com